Loga Silic Média ke stažení

Silic Média logo

Chcete-li využít naše logo v libovolném materiálu, je to možné po předchozí dohodě. V případě, že jsme Vám udělili souhlas, na této stránce si můžete stáhnout naše loga v rastrové i křivkové verzi. Loga smíte použít jen za dodržení všech stanovených pravidel viz náš Logomanuál a DTP manuál.

Ke stažení