Reklamní zakázkové USB flash disky ve 2D tvaru pro Správu železnic

Správa železnic, státní organizace má na starost provozování a modernizaci celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu. V rámci výběrového řízení na dodávku reklamních předmětů jsme měli možnost realizovat zcela unikátní 2D flash disky. Cílem zakázky bylo přenesení několika reálných objektů na samotný reklamní předmět.

Naše grafické studio Silic Média Creative při tvorbě grafických návrhů USB disků vycházelo pouze z reálných fotografií vybraných nádraží, umístěných napříč Českou republikou. Klient si pro tuto realizaci vybral tři krásná vlaková nádraží, která má ve své správě: nádraží Lednice, nádraží Havířov a nádraží Dejvice (Praha). Kapacita reklamních flash disků je 16 GB. Baleno bylo v jednoduché papírové krabičce s vlastní etiketkou.

Mezi základní kritéria, která byla pro klienta při zpracování reklamních flash disků naprosto klíčová patřila vysoká kvalita provedení, reprezentativní vzhled a vysoká funkčnost.

Reklamní USB flash disky 2D - Správa železnic

Related Projects