Skanska spolupracuje se Silic Média
Tiskové zprávy

Skanska odebírá reklamní předměty od Silic Média

Jako společnost specializující se na výrobu a prodej 3D reklamy jsme vyhráli tendr a navázali spolupráci s developerskou a stavební skupinou Skanska.

Obě společnosti se vzájemně dohodly na dvouleté obchodní spolupráci a dne 7. 4. 2016 podepsaly obchodní smlouvu. Kromě reklamních předmětů bude Silic Média pro firmu Skanska vytvářet intranetovou webovou aplikaci. Tato aplikace bude fungovat jako interní e-shop firmy, prostřednictvím kterého si zaměstnanci a jednotlivé divize společnosti budou objednávat konkrétní propagační dárky a reklamní předměty s logem Skanska.

Kontakt: info@silicmedia.cz, ČR: +420 315 810 820, SK: +421 2 33 006 944

Autor: Ing. Lenka Boháčková, Marketing Manager Silic Média

Další články