Ecovadis
Články

Silic Media získala stříbrné ocenění auditu EcoVadis

Silic Media s.r.o. obdržela stříbrnou pečeť v náročném auditu EcoVadis, který hodnotí společenskou odpovědnost podniků.

Porota analyzuje jednadvacet ukazatelů, a to z několika hledisek (životní prostředí, spravedlnost, pracovní podmínky, etičnost a solidnost obchodních praktik, dodavatelský řetězec). Audit tak poskytuje firmám zpětnou vazbu a pomáhá jim zlepšit přístup k výše zmíněným klíčovým oblastem.

EcoVadis hodnotí společenskou odpovědnost

EcoVadis se soustředí na rostoucí nároky v souvislosti s trvalou udržitelností a přístupem firem k životnímu prostředí. Zvyšuje tlak na transparentnost firemních praktik i praktik dodavatelů, se kterými daná firma spolupracuje. Dále se zaměřuje na společenskou odpovědnost, dodržování základních pracovních práv i povinností a na zodpovědný přístup k managementu. Silic Media s.r.o. se tak připojila ke dvěma stům velkých firem (např. Amazon, Heineken, Nestlé, Renault ad.), kteří tímto přísným auditem prošly a ušetřily cca 80 % nákladů oproti vlastním optimalizačním programům.

Dodržujeme normy

Důvěru obchodních partnerů v oblasti B2B si společnost Silic Media s.r.o. buduje kvalitními službami i zbožím, pozitivními referencemi, etickým přístupem k obchodu (zejména dodržováním morálních, etických i legálních principů hospodářské soutěže) a následováním stanovených nařízení a norem, o to všechno v Silic Média usilujeme.

Velmi nám záleží na tom, jaké dopady má naše podnikatelská činnost na životy všech okolo nás i na životní prostředí. Společenská odpovědnost pro nás není jenom prázdným pojmem. Pečlivě kontrolujeme základní návyky recyklace, třídění odpadu, úspory vody, tepla a energií. Ve výrobě přísně dodržujeme všechna evropská práva a normy. Reklamní předměty necháváme pravidelně testovat a certifikovat, přičemž žádný z certifikátů není starší tří let. Více o normách, které dodržujeme, si můžete přečíst na stránce Normy a záruky kvality.

Podívejme se, co všechno audit EcoVadis hodnotí a jaké má zásady

Silic Média získala sedmačtyřicet bodů a obdržela tak stříbrnou pečeť. V rámci auditu musela doložit například svůj přístup k bezpečnosti práce (BOZP, PO), zda jsou zaměstnanci schopni poskytnout první pomoc, zda se jim dostalo tréninku řízení automobilů, jakým způsobem testují produkty na nebezpečné látky, jaké zboží a jakého původu nabízí, jaké splňují normy a záruky kvality, jakým způsobem podporujeme a rozvíjíme zaměstnance a mnoho, mnoho dalšího!

EcoVadis Audit má tyto zásady:

  • vše musí být podloženo jasnými fakty
  • proces musí být podložen důvěryhodnými zdroji
  • technologie musí být šetrné k životnímu prostředí
  • firma musí prokazovat vylepšování interních procesů
  • veškerá dokumentace společnosti je dohledatelná a transparentní
  • technologie musí být bezpečné a důvěryhodné