Tiskové zprávy

Tým Silic Média pomáhá městu Úvaly s budováním lesa

Rozhodli jsme se, že podpoříme zkvalitnění životního prostředí ve městě Úvaly, a proto jsme se zapojili do výsadby sazenic buků a dubů v tamním lese.

Výsadba nového stromového porostu proběhla 31. března 2016. Do budování nového listnatého lesa se zapojilo celkem 23 zaměstnanců firmy Silic Média, kteří v rámci firemní společenské odpovědnosti tuto akci iniciovali. Firma zakoupila mladé sazenice buků a dubů a na úvalské Vinici osázela vysečenou pláň novými stromky. Firmě se za pomoci úvalských Technických služeb a Odboru životního prostředí a územního plánu podařilo vysázet 2 700 stromků na ploše cca 2 600 m2. Do výsadby lesa se zapojil také starosta města Úvaly, pan Petr Borecký, který tuto environmentální aktivitu společnosti Silic Média s nadšením přivítal.

Společnost Silic Média se zaměřuje na výrobu a prodej reklamních předmětů a v Úvalech u Prahy má svou provozovnu již několik let. Tato firma se zajímá o dění ve městě a v rámci svých pravidel společenské odpovědnosti se snaží pomáhat i v jiných oblastech než je životní prostředí. Například v loňském roce firma sponzorovala místní základní školu, které zakoupila rámy na školní informační cedule a plakáty a zároveň jí poskytla zdarma grafické a tiskové služby. Více informací o aktivitách této firmy se dozvíte na www.silicmedia.cz.

Autor: Ing. Lenka Boháčková, Marketing Manager Silic Média

Další články