Daňově uznatelné reklamní předměty

Kdy jsou reklamní předměty daňově uznatelné (uznatelným daňovým nákladem)?

Problematika daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na reklamní předměty se řídí následující legislativou:

  • Zákonem o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. t)
  • Zákonem o DPH, § 72 odst. 4
  • Zákonem o DPH, § 13 odst. 8 písm. c)

Daňově uznatelným nákladem je reklamní či propagační předmět tehdy, splňuje-li všechny následující podmínky:

  • je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele (tedy Vaším logem či obchodním jménem) nebo názvem propagovaného zboží či služby,
  • jeho hodnota nepřesahuje 500 Kč bez DPH,
  • není předmětem spotřební daně (výjimku v tomto případě mají pouze tichá vína).

Výdaje, které tedy vynaložíte na reklamní předměty splňující výše uvedené podmínky, si můžete odečíst od základu daně z příjmu. Zároveň platí, že také příjemce (fyzická osoba) takového daru nemusí platit daň z příjmu.

Kdy nemusíme odvádět DPH z reklamních předmětů?

Povinnosti (ne)odvádět DPH z reklamních předmětů vyplývá z následující legislativy:

  • Zákon o DPH, § 72 odst. 4
  • Zákon o DPH, § 13 odst. 8 písm. c)

Daň z přidané hodnoty nemusíte odvádět v případě, že:

  • v rámci ekonomické činnosti své firmy věnujete reklamní dárek v maximální hodnotě 500 Kč,
  • v rámci ekonomické činnosti své firmy darujete bezúplatně obchodní vzorek.

Zároveň platí, že při nákupu reklamních předmětů navíc můžete uplatnit nárok na odpočet DPH.