Silic Média

Kvalitní dodavatelé a spolehliví výrobci

Společnost Silic Média, s.r.o. spolupracuje výhradně s výrobci a dodavateli, kteří dodržují normy zaručující bezpečnost a kvalitu produktů a společenské normy při jejich výrobě.

 • 100% dodržování evropských práv a norem.
 • Všechny dodávané produkty jsou testovány a certifikovány.
 • Certifikáty produků nesmí být starší než 3 roky.
 • Produkty podléhají důkladné kontrole na základě programu zajištění kvality.
 • Hotové produkty kontrolují špičkové externí testovací laboratoře.
 • Výrobci jsou vybaveni XRF spektrometry pro detekování skrytých vad produktů.

Kontrola a certifikáty produktů

Všechny produkty nesou označení CE pro výrobky, které splňují legislativní požadavky EU a byly před uvedením na trh posouzeny. Veškerý sortiment je však testován nad povinný rámec legislativních požadavků, a kvalitu produktů tak garantuje celá řada dalších kontrol a certifikátů.

Značka normy CE

Kontrolovaný produkt: PC příslušenství POWERSET

Příkladem testovaného produktu v sortimentu elektroniky je PC příslušenství POWERSET, které získalo několik certifikátů, a stejně jako ostatní elektronika vyhovuje směrnici Evropského parlamentu RoHS o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Získané certifikáty:
 • EMC 2014/30/EC, EN61000: power banka, USB rozbočovač, myš, zástrčka
 • EMC 2014/30/EC, EN55024, EN300, EN301: myš
 • EMC 2014/30/EC, EN55022: myš, zástrčka
 • RoHs 2011/65/EU: power banka, USB rozbočovač, myš, zástrčka, USB kabel
 • UN38.3(pro zajištění bezpečnosti při převozu): power banka
 • Norma pro nízké napětí EN60950: zástrčka
 • Test přítomnosti nebezpečných látek, REACH příloha XVII: pouzdro
RoHS

Kontrolovaný produkt: Mini pastelky PETIT ABIGAIL

Hračky a další dětský sortiment bývá kromě značky CE označen varováním týkajícím se nevhodnosti pro určitou věkovou skupinu dětí. Dále jsou hračky a výrobky pro děti testovány podle evropského standardu EN 71. Podle této povinné normy a dobrovolného testu na přítomnost nebezpečných ftalátů a formaldehydu byly testované Mini pastelky PETIT ABIGAIL shledány zcela vyhovujícími.

Testované vlastnosti:
 • Mechanické a fyzikální vlastnosti podle normy EN 71, část 1
 • Hořlavost podle normy EN 71, část 2
 • Migrace určitých prvků podle normy EN 71, část 3
 • Testování na přítomnost formaldehydu
 • Testování na přítomnost ftalátů
age_grading

Kontrolovaný produkt: Láhev BOTERA

V sekci jídel a nápojů byla pro testování vybrána tritanová Láhev BOTERA. Ta byla, stejně jako ostatní produkty z této kategorie, podrobena povinným zkouškám styku s potravinami podle směrnice 2004/1935/EC. Navíc byla otestována na přítomnost vybraných karcinogenních látek. Těmito zkouškami je zaručena naprostá bezpečnost a kvalita reklamních předmětů ze sekce jídel a nápojů.

Prováděné zkoušky:
 • Test jednolivých částí láhve podle Food Contact směrnice 2004/1935/EC
 • Test přítomnosti nebezpečných látek, REACH příloha XVII
 • Testování na přítomnost benzenu
 • Testování na přítomnost ftalátů
 • Testování na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků
food_contact

Kontrolovaný produkt: Balzám na rty BALMO

Kosmetické přípravky a doplňky podléhají přísným kontrolám stejně jako výrobky, které přicházejí do styku s potravinami. Z této kategorie byl vybrán Balzám na rty BALMO, který byl testovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Dále byl také testován na přítomnost vybraných nebezpečných látek. Díky těmto zkouškám je garantována kvalita a bezpečné užití kosmetiky a doplňků.

Provedené úkony:
 • Sestavení Souboru informací o výrobku, nařízení č. 1223/2009
 • Registrace na portálu pro oznamování kosmetických přípravků CPNP, nařízení č. 1223/2009
 • Opatření symbolu minimální trvanlivosti od otevření, nařízení č. 1223/2009
 • Mikrobiální test, nařízení č. 1223/2009
 • Testování na přítomnost těžkých kovů, nařízení č. 1223/2009
 • Test přítomnosti nebezpečných látek, REACH příloha XVII
 • Testování na přítomnost benzenu
 • Testování na přítomnost ftalátů
 • Testování na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků
cosmetic_directive
Reklamní balzám na rty BALMO 2

Záruka dodržování lidských práv a etických norem

Společenská odpovědnost je jednou ze základních hodnot Silic Média. Proto jsou dodavatelé produktů, které najdete na webu predmetyreklamni.cz, členy iniciativy BSCI (Business Social Compliance Initiative), jež byla založena v roce 2003 asociací FTA (Foreign Trade Association). Tato iniciativa prosazuje a kontroluje zlepšení pracovních podmínek po celém světě tak, aby byly v souladu se standardy mezinárodního práva. Dodavatelé a výrobci, kteří se mohou označovat za členy BSCI, jsou povinni dodržovat následující normy.

logo_bsci

Právo zakládání odborových organizací

Zaměstnanci mají právo zakládat odborové organizace a další spolky hájící práva pracovníků.

bsci-1

Žádná diskriminace

Zaměstnanci nejsou diskriminováni a zájemcům o zaměstnání jsou zaručeny rovné příležitosti.

bsci-2

Odpovídající platové ohodnocení

Zaměstnancům je zaručena odpovídající odměna za jejich práci.

bsci-3

Přiměřená pracovní doba

Pracovní doba nesmí překračovat zákonem stanovené normy.

bsci-4

Bezpečné pracovní podmínky

Pracovní prostředí musí být bezpečné a nesmí být nijak zdraví škodlivé.

bsci-5

Žádná dětská práce

Zaměstnavatelé nesmí přijímat do pracovního poměru děti a mladistvé pod zákonem stanovený minimální věk.

bsci-6

Podpora mladých zaměstnanců

Zaměstnavatelé podporují mladé a studující pracovníky, kteří ještě nedosáhli dospělého věku.

bsci-7

Žádná nelegální práce

Všichni zaměstnanci musí být přijati na základě řádné smlouvy v souladu s právními řády.

bsci-8

Žádné nucené práce

Zaměstnavatelé nesmí vyvíjet žádnou formu nátlaku na nedobrovolnou práci či otroctví.

bsci-9

Ochrana životního prostředí

Zaměstnavatelé jsou povinni dodržovat nezbytná opatření pro ochranu životního prostředí.

bsci-10

Etické zásady podnikání

Nulová tolerance vydírání, zpronevěry, úplatků a jakékoliv formy korupce.

bsci-11