Symboly ošetřování reklamního textilu

Grafické symboly se běžně využívají v textilním průmyslu pro vysvětlení údržby zakoupeného zboží. Jejich umístění a další šíření v textilním průmyslu má ovšem svá přísná pravidla a podmínky. Abychom jako společnost prodávající textilní výrobky na českém trhu mohli legálně tyto symboly údržby na svých produktech používat, stali jsme certifikovanými členy SOTEX GINETEX CZ, která je oprávněna udělovat licence k použití těchto symbolů.

Pro maximální výdrž reklamního oblečení či jiného druhu textilu zakoupeného na našich webových stránkách skutečně doporučujeme zmíněné symboly a pokyny na štítkách výrobců dodržovat.

Seznam platných členů  s certifikací SOTEX GINETEX CZ naleznete na www.sotex.cz/clenstvi/clenove/ 

Certifikát ke stažení

Certifikát_SILIC_symboly_údržby_SOTEX

Symboly pro údržbu reklamního textilu
Symboly pro údržbu reklamního textilu

Symboly pro ošetřování textilních výrobků jsou mezinárodní chráněnou známkou, kterou před více než šedesáti lety vyvinula asociace GINETEX v Paříži. Centrem její činnosti je péče a správa symbolů údržby pro celý svět, tak aby se zachovala jednotnost symbolů ošetřování a nedocházelo k jejich samovolným úpravám způsobujících jejich nepřehlednost. Společnost SOTEX GINETEX CZ je pak jedním z bezmála čtyřicítky členů, která díky členství získává kompletní práva k symbolům pro Českou republiku.