Silic Média

Tvoříme tým lidí, jako jste vy

I nám záleží na tom, jaké dopady mají naše soukromé i pracovní aktivity na životní prostředí a životy ostatních. Proto podporujeme a aktivně se účastníme akcí, které jsou prospěšné pro společnost i ekosystém a dáváme si pozor na to, jakou ekologickou stopu za sebou zanecháváme.

Silic Média výsadba stromů

Rádi se účastníme veřejně prospěšných aktivit zaměřených na obnovu životního prostředí. Například městu Úvaly jsme pomohli s obnovou lesa, kdy jsme se na jaře 2016 s celým pracovním týmem vydali sázet nové buky a duby.

Ani v roce 2017 jsme nezůstali pozadu. Ulice Čechova v Úvalech se zelená díky dvěma stům keříků pámelníků, které jsme zde na podzim společnými silami nasázeli.

Zelená firma - logo (odpovědnost)

Zabýváme se také eliminací negativních dopadů naší podnikatelské činnosti na životní prostředí. Protože jsme Zelená firma, všichni lidé v našem týmu dodržují základní návyky jako jsou recyklace a třídění odpadu (jsme také členem systému EKO-KOM) nebo úspora vody, tepla a energií.

Náš katalog reklamních předmětů je tištěn ve FSC certifikované tiskárně, která zaručuje, že žádné stromy z oblasti ochrany životního prostředí nebyly použity pro výrobu papíru a že nebyly vysázeny žádné geneticky modifikované stromy.

tapir_zoo

Nezůstáváme lhostejní ani k dalším otázkám ochrany přírody. Adopce zvířat je velkou pomocí pro zoologické zahrady, díky níž mohou jejich provozovatelé pořídit krmení a postupně zlepšovat životní podmínky zvířat.

Naše firma si oblíbila charismatického tapíra čabrakového a rozhodli jsme se jej již druhým rokem finančně podpořit. Tapír je plaché zvíře živící se výhradně rostlinami. Je druhem žijícím na zemi již 20 miliónů let. Vidět jej můžete v pražské ZOO ve výběhu s naší adopční cedulkou. Zajímá Vás více? Podívejte se na náš článek Tapír čabrakový.

Podpora regionu

Sponzorujeme základní školy ve Zdibech a Úvalech, a to prostřednictvím darů v podobě předmětů a pomůcek přínosných pro vzdělávání a rozvoj dětí a podporu jejich bezpečnosti.

Jako každá firma se snažíme budovat si dobrou pověst a důvěru našich klientů. Proto poskytujeme kvalitní produkty a služby a dodržujeme základní morální, etické a legální principy hospodářské soutěže.

Jako jeden tým

Jako lidé se vzájemně respektujeme a aktivně si vytváříme rodinné pracovní prostředí, kde je každý názor vítán. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci z hlediska věku, pohlaví, rasy či vyznání. Naopak podporujeme a motivujeme zaměstnance flexibilní pracovní dobou, možností práce z domova a příspěvky na volnočasové aktivity.