Jsme společensky odpovědní

Silic Média tvoří tým lidí, kteří jsou stejní jako Vy. I nám záleží na tom, jaké dopady mají naše soukromé i pracovní aktivity na životní prostředí a životy ostatních. Proto podporujeme a aktivně se účastníme akcí, které jsou prospěšné pro společnost i ekosystém.

Dodržujeme principy slušného podnikání

Jako každá firma se snažíme budovat si dobrou pověst a důvěru našich klientů. Proto poskytujeme kvalitní produkty a služby a dodržujeme základní morální, etické a legální principy hospodářské soutěže.

Staráme se o životní prostředí

Rádi se účastníme veřejně prospěšných aktivit zaměřených na obnovu životního prostředí. Například městu Úvaly jsme pomohli s obnovou lesa, kdy jsme se na jaře 2016 s celým pracovním týmem vydali sázet nové buky a duby.

Zajímá nás dlouhodobá udržitelnost

Zabýváme se také eliminací negativních dopadů naší podnikatelské činnosti na životní prostředí. Všichni lidé v našem týmu dodržují základní návyky, jako je recyklace a třídění odpadu nebo úspora vody, tepla a energií.

Náš katalog reklamních předmětů byl vytištěn ve FSC certifikované tiskárně, která zaručuje, že žádné stromy z oblasti ochrany životního prostředí nebyly použity pro výrobu papíru a že nebyly vysázeny žádné geneticky modifikované stromy.

Silic Média výsadba stromů
tapir_zoo

Podáváme pomocnou ruku ohroženým druhům

Nezůstáváme lhostejní ani k dalším otázkám ochrany přírody. Adopce zvířat je velkou pomocí pro zoologické zahrady, díky níž mohou jejich provozovatelé pořídit krmení a postupně zlepšovat životní podmínky zvířat.

Naše firma si oblíbila charismatického tapíra čabrakového a rozhodli jsme se jej finančně podporovat. Tapír je plaché zvíře živící se výhradně rostlinami. Je druhem žijícím na zemi již 20 miliónů let. Vidět jej můžete v pražské ZOO ve výběhu s naší adopční cedulkou.

Fungujeme jako tým

Jako lidé se vzájemně respektujeme a aktivně si vytváříme rodinné pracovní prostředí, kde je každý názor vítán. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci z hlediska věku, pohlaví, rasy či vyznání. Naopak podporujeme a motivujeme zaměstnance flexibilní pracovní dobou, možností práce z domova a příspěvky na volnočasové aktivity.

Jako jeden tým
Podpora regionu

Podporujeme rozvoj našeho regionu

Sponzorujeme základní školy ve Zdibech a Úvalech, a to prostřednictvím darů v podobě předmětů a pomůcek přínosných pro vzdělávání a rozvoj dětí a podporu jejich bezpečnosti.