Sázení stromků banner

Proč to děláme?

Záleží nám na tom, v jakém prostředí žijeme! Rádi se účastníme aktivit, které pomáhají obnově životního prostředí. Věříme totiž, že i malou změnou v bezprostředním okolí lze dosáhnout velkých věcí.

Pomůžete nám?

Představte si, že byste Vy sami mohli udělat něco prospěšného pro naši přírodu a lepší život na planetě Zemi. A co když Vám povíme, že to není pouhá představa? Nakupováním v Silic Média totiž pomáháte obnovovat české lesy, a tím podporujete zdravější životní prostředí i Vaši environmentální odpovědnost.


Radost z každého vysazeného stromu je nepopsatelná. Je krásné sledovat jejich růst a vývoj a moci být hrdý na “svůj vlastní” strom, který jste vysadili, a který Vás bude provázet desítky let, ne-li po celý život.

Přidáte se?

Chcete si odpočinout od starostí a zažít radost z fyzické práce? Přidejte se k nám! Sázíme stromy společně v pravidelných intervalech během roku a vítáme všechny zájemce, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Kromě vzpomínky na příjemný den strávený v přírodě v přátelském a veselém kolektivu Vám zůstane i krásný pocit z dobrého skutku.

Další projekty

Jak už jsme zmínili, pravidelně podporujeme a aktivně se účastníme akcí, které jsou prospěšné pro společnost i ekosystém. Kromě dalších aktivit společenské odpovědnosti sponzorujeme také život tapíra čabrakového v Pražské Zoo.

Silic Média sázení stromů 04

Kolik stromků nám přinese rok 2019?

Minulý rok jsme na základě klientských objednávek vlastníma rukama vysadili celkem 2700 stromů, a to převážně dubu letního a buku lesního.

Tímto všem klientům, kteří se na jejich vysazení podíleli, velice děkujeme. Les, který jste nám pomohli svou objednávkou realizovat, je nyní krásně hustý a zdravý!

Pomůžete nám v roce 2019 překonat rekord? Naším cílem je společně vysázet celkem 3000 stromků!

Firma, která bude mít největší podíl na počtu námi zasazených stromků, získá navíc volné vstupenky do Pražské Zoologické zahrady!

stromků za rok 2018

bude jich v roce 2019 více?

Historie společenské odpovědnosti

Pomůžete nám dosáhnout cíle a vysadit s námi přes 3 tisíce nových sazenic?

Přírodě pomáháme od roku 2016. Postarali jsme se o obnovu lesa v městě Úvaly, kde jsme se poprvé s celým pracovním týmem vydali sázet nové stromky.

Ani v roce 2017 jsme nezaostávali a ve městě Úvaly jsme pomohli zkrášlit Čechovu ulici. Dnes se ulice pyšní zelenými barvami 200 keříků pámelníkového.

Minulý rok jsme se rozhodli, že se pokusíme do naší pomoci obnovy životního prostředí zapojit i Vás ?. Každá vaše objednávka znamenala 1 strom. Díky Vám jsme vysadili 2700 sazenic dubů a buků!

To pro ale nás není konec. Naše práce a snaha o zelenější životní prostředí neustále pokračuje.